Еден куп процедури за влез на стадионот во Букурешт

by
7 минути читање

Соопштението на ФФМ ви го пренесуваме во целост:

Земајќи ја предвид важечката национална легислатива во врска со развојот на спортски настани за време на пандемијата КОВИД-19, следниве категории лица можат да присуствуваат на натпреварите ЕУРО 2020 на трибините на Националната арена во Букурешт:

А. Лица кои се вакцинирани против вирусот САРС-КоВ-2 за кои поминаа 10 дена од завршувањето на целосниот распоред за вакцинирање;

Б. Лица кои ќе презентираат негативен резултат на RT-PCR тест не постар од 72 часа пред почетокот на натпреварот;

В. Лица помеѓу 15-ти и 90-ти ден по потврдувањето на инфекцијата со САРС-КоВ-2;

Д. Лица кои ќе презентираат негативен резултат заверен од медицинска организација (единица) за брз антиген тест не постар од 24 часа пред почетокот на натпреварот.

Носителите на билетите за натпреварите на ЕУРО 2020 на Националната арена во Букурешт кои спаѓаат во горенаведените категории, мораат да ја докажат имунизацијата за КОВИД-19. Во оваа смисла, тие ќе ги поминат следниве чекори за да можат да влезат на стадионот:

За имателите на билети кои спаѓаат во категориите А, Б или Ц:

Носителот на билетот треба да се појави на денот на натпреварот или денот пред натпреварот на еден од акредитираните медицински центри ЕУРО 2020 во Букурешт со медицински документи како доказ, на романски или англиски јазик.

Барателот ги сноси трошоците за постапката.

Медицинскиот персонал ги проверува документите и сигнализира до волонтерот ЕУРО 2020 кој е присутен на локацијата дали барателот е во ред.

Волонтерот на ЕУРО 2020 поставува алка за пристап на раката на барателот. Внимание: откако ќе се тргне од раката, алката повеќе не важи за пристап до стадионот!

Гледачот се појавува на стадионот. Пристапот се базира на билетот и алката. Само еден од овие елементи не е доволен. Гледачот мора да има и лична карта (пасош) со која го резервирал својот билет.

За имателите на билети кои спаѓаат во категориите А, Б или Ц:

Во случај на откривање на невалидност на доставените документи, барателот може да влезе во постапката за брз тест на денот на натпреварот – опишан подолу – и со тоа да спаѓа во категоријата Д.

За имателите на билети кои спаѓаат во категоријата Д:

Носителот на билетите се појавува на денот на натпреварот на еден од акредитираните медицински центри ЕУРО 2020 во Букурешт.

Барателот ги сноси трошоците за постапката.

Медицинскиот персонал го тестира со брз антигенски тест и го соопштува резултатот од тестот по потребниот период на чекање.

Медицинскиот персонал го информира волонтерот ЕУРО 2020 присутен на локацијата дека апликантот е во ред (има негативен тест).

Волонтерот на ЕУРО 2020 поставува алка за пристап на раката на барателот. Внимание: откако ќе се тргне од раката, алката повеќе не важи за пристап до стадионот!

Гледачот се појавува на стадионот. Пристапот се базира на билетот и алката. Само еден од овие елементи не е доволен. Гледачот мора да има и лична карта (пасош) со која го резервирал својот билет.

Валидни се само брзи анализи на антигени тестови извршени во тој медицински центар. Доколку се утврди дека позитивен тест за антиген е позитивен, алката за пристап повеќе нема да се применува на барателот. Медицинскиот персонал ги следи законските процедури за известување на медицинските власти за регистрација на случај на КОВИД-19. Барателот нема да може да влезе во натпреварот и нема да има враќање на билетот. Сепак, тој сепак ќе може да го пренесе својот билет за натпревар на некој друг.

Услови за фановите кои пристигнуваат во Романија од земјите на црвените и жолтите листи, со авион, преку граничната точка на аеродромот Анри Коанда:

Носителите на билети од земјите на жолтата или црвената листа кои пристигнуваат на денот на натпреварот или денот пред натпреварот на аеродромот Анри Коанда (Отопени) мора да ги поминат специфичните епидемиолошки процедури важечки за сите патници.

Во областа за багаж, имателите на билети ќе најдат волонтери на ЕУРО 2020, облечени во ознаките ЕУРО 2020. Фановите му се претставуваат на волонтерот, му покажуваат билет за натпревар и епидемиолошки сертификат одобрен од медицинските власти присутни на границата со што се потврдува ослободувањето од карантин.

Волонтерот на ЕУРО 2020 поставува алка за пристап до барателот. Внимание: откако ќе се тргне од раката, алката повеќе не важи за пристап до стадионот!

Гледачот се појавува на стадионот. Пристапот се базира на билетот и алката. Само еден од овие елементи не е доволен. Гледачот мора да има и лична карта (пасош) со која го резервирал својот билет.

Фановите кои пристигнуваат во Романија од земјите на црвената и жолтата листа, со авион, преку граничната точка на аеродромот Анри Коанда, повеќе од еден ден пред натпреварот, ќе ја следат постапката на презентација во медицинските центри во Букурешт, опишана погоре, за да докажат спаѓа во категориите А, Б, Ц или Д.

Фановите кои пристигнуваат во Романија од земјите на зелената листа, со авион, преку граничната точка на аеродромот Анри Коанда, ќе ја следат постапката со презентација во медицинските центри во Букурешт, опишана погоре, за да докажат дека се вклучени во категориите А, Б, Ц или Д

Фановите кои пристигнуваат во Романија преку други гранични точки освен аеродромот Анри Коанда, ќе ја следат постапката со презентација во медицинските центри во Букурешт, опишана погоре, со цел да ја докажат нивната класификација во категориите А, Б, Ц или Д.

Секое лице кое влегува на стадионот мора да поседува важечки билет на УЕФА, со доделено место, без оглед на возраста. Децата не можат да се држат во раце и мораат да имаат свој билет.

Од епидемиолошка гледна точка, важечката легислатива се применува:

2.1. Деца до и 3 години не треба да бидат тестирани за анти-КОВИД 19 и да имаат пристап до стадионот без нараквица, откако ќе го проверат изводот на родените на влезот на стадионот;

2.2. Децата на возраст меѓу 3 и 16 години мора да спаѓаат во една од категориите Б, Ц или Д опишани погоре и да ги следат релевантните процедури;

2.3. Деца постари од 16 години мора да спаѓаат во една од категориите А, Б, Ц или Д опишани погоре и да ги следат релевантните процедури.

Појаснување

Режимот на влез на децата на стадионот

Секое лице кое влегува на стадионот мора да поседува важечки билет на УЕФА, со доделено место, без оглед на возраста. Децата не можат да се држат во раце и мораат да имаат свој билет.

Од епидемиолошка гледна точка, важечката легислатива се применува:

2.1. Деца до и 3 години не треба да бидат тестирани за анти-КОВИД 19 и да имаат пристап до стадионот без нараквица, откако ќе го проверат изводот на родените на влезот на стадионот;

2.2. Децата на возраст меѓу 3 и 16 години мора да спаѓаат во една од категориите Б, Ц или Д опишани погоре и да ги следат релевантните процедури;

2.3. Деца постари од 16 години мора да спаѓаат во една од категориите А, Б, Ц или Д опишани погоре и да ги следат релевантните процедури.

Алките за пристап се различни од натпревар во натпревар. Тие имаат елементи за безбедност и натпис специфични за секој натпревар. Носителите на билетите мора да поминат низ постапката за добивање на алка за пристап за секој натпревар, доколку имаат билети за неколку натпревари во Букурешт. Не се ослободуваат алките во исто време за неколку натпревари.

Секоја вакцина против КОВИД 19 што е издадена со лекарско уверение е валидна.

Имунизацијата со поминување на болеста се докажува со медицински документи (позитивен тест RT-PCR на датумот на дијагностицирање, билет за отпус од болница или тест со кој се докажува присуство на IgG антитела извршени со најмногу 14 дена претходно) или со проверка на базата на податоци Корона-форми и за кои поминаа најмалку 14 дена од датумот на потврда.

Списокот на акредитирани медицински центри ЕУРО 2020 ќе биде објавен во блиска иднина, во догледно време. Медицинските центри ќе бидат само во Букурешт, низ целиот град. Заедно со списокот на медицински центри, ќе бидат објавени и цените по кои ќе се проверуваат медицинските документи или брзите тестови.

Оваа постапка ја разработи LOC Букурешт.

Можно е и ова да ти се допаѓа

@2024 – Сите права задржани